Legalett
Hem   |    
Lediga jobb   |    Om Legalett   |    Kontakt   |    Legalett Internationellt    Legalett Byggsystem AB

Legalett
> Byggsystem > Väggsystem  Legalett byggsystem
Legalett grundsystem - minimerar fukten
Byggsystem för väggar
Bjälklagssystem - perfekt att kombinera med luftburen golvvärme!
Krygrund

Legalett väggsystem innebär komplett bärande väggsystem med integrerad isolering

Stommen utgörs av betong som gjuts på plats i kvarsittande isolerformsystem typ Thermomur®

Ingående delar är:

Väggsystemet kombineras med fördel med Legaletts grund- och bjälklagssystem för kostnadsbesparande samverkanskonstruktion. Statiska fördelar uppnås genom att Legaletts konstruktörer kan utföra dimensioneringen så att vägg och bjälklag samverkar för att klara byggnadens bärighet, med materialbesparingar som resultat.

Läs mer om Thermomur®

Legalett Väggsystem